feb 032011
 

Het viel niet mee om iets meer dan 100 foto’s te selecteren uit ruim 1250 mooie foto’s. Ik kon de foto’s ook niet eerder plaatsen, omdat de bandbreedte limiet van mijn hosting provider in de maand januari werd overschreden. Dit is nu opgelost door het nemen van een reeks technische maatregelen. Uiteraard zijn we blij dat we nu niet in Egypte zijn, want helaas verlopen de protesten in Egypte niet geweldloos. Heel jammer is dat er tijdens de onlusten ook vernielingen in het beroemdste museum van de wereld hebben plaatsgevonden.

Update: details van de vernielingen

Onze route